Odborné publikace

Objednávkový formulář
Publikace Cena Počet ks
STEPS 2 - Recyklace vozovek 300
STEPS 3 - Údržba a opravy vozovek, povrchové vlastnosti vozovek 500
STEPS 5 – Navrhování vozovek, Provádění diagnostického průzkumu pozemních komunikací 500
STEPS 6 – Vybavení pozemních komunikací 500
Konference Asfaltové vozovky 2011 (Brožura anotací + CD Sborník AV 2011) 1000
SENS 2 – Nestmelené vrstvy a cementobetonový kryt 300
SENS 3 – Směsi stmelené hydraulickými pojivy 300
SENS 5 – Nátěry a kalové vrstvy 300
SENS 6 – Podkladní vrstvy vozovek 500
SENS 7 – Cementobetonový kryt a směsi stmelené hydraulickými pojivy 500
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2012 500
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2014 500
Publikace "Technologie stavby vozovek" - Ing. Jan Zajíček a kol. 500
Konference Asfaltové vozovky 2013 (Sborník na flash disku AV 2013) 1000
Sborník Projektování pozemních komunikací 2015 500
Publikace "Pokládka hutněných asfaltových směsí" - doc. Ing. Václav Hanzík, CSc. 500
Konference Asfaltové vozovky 2015 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2015) 1000
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2016 500
Sborník Projektování pozemních komunikací 2017 500
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018 500
Sborník Projektování pozemních komunikací 2019 500
Konference Asfaltové vozovky 2019 (Sborník na flash disku AV 2019) 1000
PRAHA MOSTY spojená 700
Sborník Projektování pozemních komunikací 2021 500
Konference Asfaltové vozovky 2021 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2021) 1000
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2020 elektronicky 200
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2022 elektronicky 200
Konference Asfaltové vozovky 2017 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2017) 1000
Sborník Projektování pozemních komunikací 2023 500
Konference Asfaltové vozovky 2023 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2023) 1000
Údaje o objednateli
Firma:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ: