Odborné publikace

Objednávkový formulář
Publikace Cena Počet ks
STEPS 2 - Recyklace vozovek 330
STEPS 3 - Údržba a opravy vozovek, povrchové vlastnosti vozovek 550
STEPS 5 – Navrhování vozovek, Provádění diagnostického průzkumu pozemních komunikací 550
STEPS 6 – Vybavení pozemních komunikací 550
Konference Asfaltové vozovky 2011 (Brožura anotací + CD Sborník AV 2011) 1100
SENS 2 – Nestmelené vrstvy a cementobetonový kryt 330
SENS 3 – Směsi stmelené hydraulickými pojivy 330
SENS 5 – Nátěry a kalové vrstvy 330
SENS 6 – Podkladní vrstvy vozovek 550
SENS 7 – Cementobetonový kryt a směsi stmelené hydraulickými pojivy 550
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2012 550
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2014 550
Publikace "Technologie stavby vozovek" - Ing. Jan Zajíček a kol. 550
Konference Asfaltové vozovky 2013 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2013) 1100
Sborník Projektování pozemních komunikací 2015 550
Publikace "Pokládka hutněných asfaltových směsí" - doc. Ing. Václav Hanzík, CSc. 1100
Konference Asfaltové vozovky 2015 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2015) 1100
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2016 550
Sborník Projektování pozemních komunikací 2017 550
Konference Asfaltové vozovky 2017 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2017) 1100
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018 550
Sborník Projektování pozemních komunikací 2019 550
Konference Asfaltové vozovky 2019 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2019) 1100
PRAHA MOSTY spojená 770
Sborník Projektování pozemních komunikací 2021 550
Údaje o objednateli
Firma:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ: