Odborné publikace

Objednávkový formulář
Publikace Cena Počet ks
STEPS 2 - Recyklace vozovek 330
STEPS 3 - Údržba a opravy vozovek, povrchové vlastnosti vozovek 550
STEPS 5 – Navrhování vozovek, Provádění diagnostického průzkumu pozemních komunikací 550
STEPS 6 – Vybavení pozemních komunikací 550
Konference Asfaltové vozovky 2011 (Brožura anotací + CD Sborník AV 2011) 1100
SENS 2 – Nestmelené vrstvy a cementobetonový kryt 330
SENS 3 – Směsi stmelené hydraulickými pojivy 330
SENS 5 – Nátěry a kalové vrstvy 330
SENS 6 – Podkladní vrstvy vozovek 550
SENS 7 – Cementobetonový kryt a směsi stmelené hydraulickými pojivy 550
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2012 550
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2014 550
Publikace "Technologie stavby vozovek" - Ing. Jan Zajíček a kol. 550
Konference Asfaltové vozovky 2013 (Sborník na flash disku AV 2013) 1100
Sborník Projektování pozemních komunikací 2015 550
Publikace "Pokládka hutněných asfaltových směsí" - doc. Ing. Václav Hanzík, CSc. 1100
Konference Asfaltové vozovky 2015 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2015) 1100
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2016 550
Sborník Projektování pozemních komunikací 2017 550
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018 550
Sborník Projektování pozemních komunikací 2019 550
Konference Asfaltové vozovky 2019 (Sborník na flash disku AV 2019) 1100
PRAHA MOSTY spojená 770
Sborník Projektování pozemních komunikací 2021 550
Konference Asfaltové vozovky 2021 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2021) 1100
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2020 elektronicky 220
Sborník Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2022 elektronicky 220
Konference Asfaltové vozovky 2017 (Brožura anotací + Sborník na flash disku AV 2017) 1100
Sborník Projektování pozemních komunikací 2023 550
Údaje o objednateli
Firma:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ: