Sdružení pro výstavbu silnic

Sdružení pro výstavbu silnic vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 48 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Sdružení pro výstavbu silnic zpracovává osobní údaje, viz Pravidla pro ochranu osobních údajů Sdružení pro výstavbu silnic.

Formulář pro přijetí nového člena Sdružení pro výstavbu silnic

Aktuálně

Opatření v rámci vzdělávacích akcí SVS v souvislosti s COVID-19

Sdružení pro výstavbu silnic pokračuje v přípravě plánovaných vzdělávacích akcí (Konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek, semináře Silniční akademie, školení STEPS).

- Konference, semináře a školení pořádáme za dodržení všech hygienických požadavků a opatření.

- Účastníci i přednášející musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících příznakům virové infekce a nesmí aktuálně podléhat karanténě.

- V přednáškových sálech/místnostech bude zajištěn prostor pro dostatečné rozestupy.

- V prostorách jídelny či občerstvení budou dodržena stanovená hygienická pravidla.

- V místě konání akce bude dostupná dezinfekce rukou - dávkovače na dezinfekci rukou jsou umístěny u vstupu do společných prostor, u vstupu do sálu a na toaletách.

- Na toaletách budou umístěny dávkovače s mýdlem a jednorázové papírové ručníky.

Účastníci i lektoři budou s opatřeními předem seznámeni prostřednictvím webových stránek Sdružení pro výstavbu silnic a letáků umístěných u registrace na každé akci.

Sdružení nepřipravuje v současné době žádné společenské akce.

Vývoj situace neustále sledujeme, v případě zpřísnění opatření souvisejících s COVID-19 budou akce probíhat on-line formou.

Děkujeme za součinnost a pochopení.

Celý text: Opatření v rámci vzdělávacích akcí pořádaných Sdružením pro výstavbu silnic v souvislosti s COVID-19

Archiv novinek