Sdružení pro výstavbu silnic

Sdružení pro výstavbu silnic vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 53 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Sdružení pro výstavbu silnic zpracovává osobní údaje, viz Pravidla pro ochranu osobních údajů Sdužení pro výstavbu silnic.

Formulář pro přijetí nového člena Sdružení pro výstavbu silnic

Aktuálně

Rozpočty dopravních staveb se hroutí. Stát řeší, jak zabránit kolapsu

Skokové zdražování betonářské oceli, asfaltu, kameniva a pohonných hmot znamená podle stavebních firem ohrožení velkých dopravních staveb. Jejich rozpočty s tak rychlým růstem cen nepočítaly a starší kontrakty ani nezahrnují inflační doložky. Ministerstvo dopravy a jeho organizace nyní rychle pracují na tom, jak promítnout aktuální situaci do cen a zabránit uzavírání staveb.

"Ceny letí nahoru o desítky procent. Kamenivo v průměru stouplo o 20 procent. V tom jsou vyšší náklady na elektřinu, na pohonné hmoty, neskutečně nahoru jdou trhaviny určené na odstřely v lomech. Asfalt kopíruje ropu, v průměru je o 60 procent dražší. Každá stavba má nějaký problém," popsal situaci Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic.

Stavbaři označují situaci za kritickou. Například stavební ocel už totiž skoro vůbec není k sehnání. A pokud je, tak až za čtyřnásobky cen běžných před válkou na Ukrajině. Právě ukrajinské hutě totiž z velké části betonářskou ocel vyráběly. Bez hutních produktů se neobejdou například stavby mostů, problémy se týkají rovněž dálničních svodidel.

"Pokoušíme se jednat s investory našich staveb a hledáme řešení, abychom stavby udrželi, pokud možno, v chodu. Momentální situace bohužel ohrožuje běh nejen stávajících staveb, ale také rozběhnutí staveb, u kterých probíhají, nebo budou probíhat výběrová řízení. Pokud se v krátkém čase nenajde řešení, hrozí kolaps celého silničního stavitelství s výraznými negativními dopady do všech aktuálních projektů," varuje Zdeněk Ludvík, šéf společnosti Metrostav Infrastructure.

Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic potvrdily, že na vyřešení situace pracují. "V tuto chvíli nehodnotíme žádnou stavbu jako ohroženou nebo navrženou k zastavení, konzervaci či odložení.  Zároveň vnímáme prudký růst cen u některých stavebních komodit. V tuto chvíli proto velmi intenzivně jednáme a v nejužší koordinaci s Ministerstvem dopravy hledáme metodiku, jak indexovat ceny," řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

"Jednání o metodice probíhají," sdělil mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka. Metodika bude závazná pro všechny investorské organizace resortu, tedy kromě ŘSD také například pro Správu železnic. "V současné době všechny rozeběhnuté stavby pokračují podle stanoveného harmonogramu," dodal zástupce ministerstva.

Například Správa železnic už má ale od dodavatelů první avíza, že to na stavbách může začít skřípat. "Zhotovitelé staveb nás upozorňují, že vzhledem k situaci v oblasti lidských zdrojů a nedostatku některých materiálů by ke skluzům mohlo dojít," sdělila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Zatím však na kolejích všechny projekty běží podle původních plánů.

"Doufám, že k zastavení staveb nedojde. Zastavení stavby je to nejhorší a plynou z toho velké škody pro daňové poplatníky," dodal Svoboda ze Sdružení pro výstavbu silnic.

Potíže na strategických dopravních projektech se objevují v době, kdy se v Česku rekordně staví. Podle údajů ŘSD je aktuálně rozestavěno 151 kilometrů dálnic a 66 kilometrů silnic I. třídy.

Velké projekty jsou v běhu také na železnici, a to včetně hlavních koridorů. Mimo jiné je to obnova trati mezi Velimí a Poříčany, přestavba železničního uzlu Pardubice nebo modernizace tratě mezi Brnem a Blanskem.

Rostoucí ceny: Stavební tendry se prodlouží o měsíc, zasmluvněné stavby chce Kupka řešit jednotlivě

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic odsunou uzávěrky aktuálně běžících stavebních tendrů o měsíc. Po čtvrtečním jednání se stavebními firmami a zástupci podnikatelů to uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Důvodem je aktuální překotný vývoj cen materiálu a energií. "Abychom nedělali unáhlená rozhodnutí. V současné složité době jsme s firmami ve stálém kontaktu," sdělil Kupka.

Největší firmy z oboru dopravního stavebnictví v týdnu prostřednictvím svého Sdružení pro výstavbu silnic (SVS) pohrozily, že kvůli rostoucím cenám může dojít i k zastavení některých běžících staveb. Smlouvy totiž vesměs neobsahují valorizační doložky.

Ministerstvo ale s plošnou úpravou vysoutěžených cen nepřišlo. "Vnímáme, že kvůli nárůstu cen za některé komodity musíme otevřít otázku financování staveb a chceme se podívat na jednotlivé smlouvy a každý případ řešit zvlášť," doplnil Kupka po jednání se SVS. "Jedno chci říct hned a jasně - stavby jedou dál," doplnil ministr s tím, že je s firmami v nepřetržitém kontaktu.

"Pokud nebudou upraveny ceny stavebních prací, firmy nebudou moci stavby dokončit. Loterií je pak podávání nabídek do nových tendrů, kdy dodavatelé materiálů nejsou schopni garantovat cenu ani v řádu několika dní," oznámilo v týdnu SVS.

Firmy spočítaly, že například cena kameniva je nyní meziročně o 20 procent vyšší, cena dopravy je vyšší o 40 až 50 procent, cena asfaltů až o 60 procent (oproti podzimu) a významně rostou ceny i dalších komodit, například oceli. Plyn někde vzrostl až o 300 procent, což se projeví při jarním spuštění obaloven.

Zdroj: www.zdopravy.cz
Stavební firmy jsou drceny rostoucími cenami, hrozí zastavováním dopravních staveb

Stavební firmy se pokoušejí vyrovnat s prudce rostoucími cenami stavebních materiálů, práce a dopravy, které mimo jiné táhne vzhůru válka na Ukrajině. Volají přitom po úpravě zasmluvněných cen, které u dopravních staveb vzešly z tendrů pořádaných i před několika lety.

"Pokud nebudou upraveny ceny stavebních prací, firmy nebudou moci stavby dokončit. Loterií je pak podávání nabídek do nových tendrů, kdy dodavatelé materiálů nejsou schopni garantovat cenu ani v řádu několika dní," oznámilo Sdružení pro výstavbu silnic (SVS), které zastřešuje lídry českého dopravního stavitelství.

Dnes má o údajně kritické situaci jednat předsednictvo sdružení, které se má ve čtvrtek setkat s ministrem dopravy Martinem Kupkou. "Ze strany investorských organizacích je nutné jednat. Všem musí být v nynější situaci jasné, že nebude možné realizovat všechny investice podle původních předpokladů, nicméně musí být přehodnoceny stávající rozpočty probíhajících a vysoutěžených staveb, jinak bude docházet k zastavování staveb a neřešitelným situacím," uvedl jednatel SVS Petr Svoboda.

Firmy spočítaly, že například cena kameniva je nyní meziročně o 20 procent vyšší, cena dopravy je vyšší o 40 až 50 procent, cena asfaltů až o 60 procent (oproti podzimu) a významně rostou ceny i dalších komodit, například oceli. Plyn někde vzrostl až o 300 procent, což se projeví při jarním spuštění obaloven.

Potíž je v tom, že smlouvy většinou neobsahují valorizační doložku, což aktuálně doporučuje ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

"V úvahu připadají zejména inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů
na základě objektivně zjistitelných informací, mezi ty mohou patřit údaje Českého statistického úřadu,
indexy a kurzy používané na trzích jednotlivých komodit," píše se ve stanovisku MMR a ÚOHS.

Navýšení cen u zasmluvněné stavby je komplikovanější a výrazně omezené. Především silniční stavebnictví má přitom za sebou období, kdy ceny v tendrech klesaly o desítky procent ve srovnání s cenou projektanta. O rostoucích cenách mluví firmy jako o zásahu vyšší moci, který se v takovém rozsahu nedal předpokládat.

V souvislosti s odchodem ukrajinských dělníků do války se také prohloubil problém s nedostatkem zaměstnanců na stavbách.

Reakce ministerstva dopravy (doplněna 9:00):

Současnou nestabilní situaci v odvětví samozřejmě sledujeme a investoři jsou v kontaktu se zhotoviteli. To, co je v tuto chvíli podstatné, je, že zahájené stavby běží dál a naše plány se v tuto chvíli nemění, naše závazky dané programovým prohlášením vlády platí. Nicméně je zřejmé, že dopady ruské agrese na Ukrajinu a s ní související set sankcí cílící na ruské podnikatelské aktivity na území EU sektor pocítí. Jak a na jak dlouho, je zatím předčasné říci.

Další postup nyní analyzujeme, což je v situaci, kdy nevíme, jak dlouho bude situace na Ukrajině trvat a jaké bude mít dopady, nelehké.

Otázka nepředvídatelného zvyšování cen a růst cen vlivem inflace je obecně řešena shodně v článku č. 13.8 Zvláštních obchodních podmínek jak "žlutých" obchodních podmínek FIDIC, tak také "červených" napříč celým rezortem již nyní. V rámci rezortu dopravy vydaných obchodních podmínek FIDIC jsou jedinou výjimkou "zelené" Zvláštní obchodní podmínky FIDIC, které jsou věcně zaměřeny především na realizaci drobnějších staveb, u kterých se předpokládá zahájení a dokončení realizace do období jednoho roku. Je tedy zřejmé, že budeme muset jít v řešení dopadů na dopravní výstavbu krok za krokem, tedy vždy řešit individuálně každý případ zvlášť.

Zdroj: www.zdopravy.cz

Archiv novinek