Zpravodaj SILNICE MOSTY

Zpravodaj je vydáván 4x ročně pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic a dalších odborníků ze silničního hospodářství. 

Byla spuštěna elektronická verze časopisu na www.silnice-mosty.cz.


Objednávka a ceník inzerce
Objednávka zpravodaje
Cena pro odběratele mimo Sdružení: 250,- Kč/výtisk


Rok 2024


Obsah zpravodaje
č. 1/2024
 


Obsah zpravodaje
č. 2/2024
 

Rok 2023


Obsah zpravodaje
č. 1/2023
 


Obsah zpravodaje
č. 2/2023
 


Obsah zpravodaje
č. 3/2023


Obsah zpravodaje
č. 4/2023
 


Rok 2022


Obsah zpravodaje
č. 1/2022
 


Obsah zpravodaje
č. 2/2022

Obsah zpravodaje
č. 3/2022
 


Obsah zpravodaje
č. 4/2022
 


Rok 2021Obsah zpravodaje
č. 1/2021
 


Obsah zpravodaje
č. 2/2021
 


Obsah zpravodaje
č. 3/2021
 


Obsah zpravodaje
č. 4/2021
 


Rok 2020


Obsah zpravodaje
č. 1/2020

Obsah zpravodaje
č. 2/2020


Obsah zpravodaje
č. 3/2020

Obsah zpravodaje
č. 4/2020

Rok 2019


Obsah zpravodaje
č. 1/2019
 


Obsah zpravodaje
č. 2/2019

Obsah zpravodaje
č. 3/2019
 


Obsah zpravodaje
č. 4/2019

Rok 2018


Obsah zpravodaje
č. 1/2018
 


Obsah zpravodaje
č. 2/2018
 

Obsah zpravodaje
č. 3/2018
 


Obsah zpravodaje
č. 4/2018
 


Rok 2017


Obsah zpravodaje
č. 1/2017
 


Obsah zpravodaje
č. 2/2017
 


Obsah zpravodaje
č. 3/2017

Obsah zpravodaje
č. 4/2017
 


Rok 2016


Obsah zpravodaje
č. 1/2016
 


Obsah zpravodaje
č. 2/2016
 


Obsah zpravodaje
č. 3/2016
 


Obsah zpravodaje
č. 4/2016

Rok 2015Obsah zpravodaje
č. 1/2015

Obsah zpravodaje
č. 2/2015
 


Obsah zpravodaje
č. 3/2015

[Close]

Obsah zpravodaje
č. 4/2015
 


Rok 2014

Obsah zpravodaje
č. 1/2014


Obsah zpravodaje
č. 2/2014


Obsah zpravodaje
č. 3/2014


Obsah zpravodaje
č. 4/2014


Rok 2013


Obsah zpravodaje
č. 1/2013

Obsah zpravodaje
č. 2/2013


Obsah zpravodaje
č. 3/2013


Obsah zpravodaje
č. 4/2013


Rok 2012


Obsah zpravodaje
č. 1/2012
 


Obsah zpravodaje
č. 2/2012
 


Obsah zpravodaje
č. 3/2012
 


Obsah zpravodaje
č. 4/2012
 


Zpravodaj podává zprávy o činnosti Sdružení a slouží k předávání informací z oboru jeho čtenářům:

 • informace ze státní a majetkové správy a SPS v ČR
 • činnost Sdružení
 • odborné akce
 • odborné informace
 • EAPA
 • legislativa
 • technické předpisy a normalizace
 • představujeme
 • výzkum a vývoj
 • evropská normalizace - systém jakosti
 • asfaltové vozovky - asfaltové směsi
 • cementobetonové kryty
 • mosty a tunely
 • silniční materiály - recyklace
 • mechanizace v silničním stavitelství


Fialová část

Obsahuje anotace a odborné informace z níže uvedených zahraničních časopisů:

 • REVUE GÉNÉRALE
 • ASPHALT
 • GESTRATA
 • STRASSE UND AUTOBAHN
 • STRASSEN- UND TIEFBAU
 • WORLD HIGHWAYS
 • ROUTES-ROADS
 • PUBLIKACE EAPA