Živě: Kulatý stůl k problémům ve stavebnictví


Datum události: 16.

Kromě pandemie covidu-19, růstu cen a nedostatku stavebních materiálů, války na Ukrajině či skokového zdražení energií trápí české stavebnictví i další problémy. Aktuální dění je sice přehlušilo, s přibývajícím časem se však jen prohlubují. Proto se ptáme: Jsme připraveni čelit další - tentokrát surovinové - krizi způsobené nedostatkem stavebního kamene a štěrkopísků? A je zpomalení výstavby, modernizace a údržby dálnic, silnic a dalších dopravních staveb z důvodu nedostatku finančních prostředků to, co naše republika potřebuje?

Stavebnictví patří mezi významná hospodářská odvětví naší země, a jeho fungování a budoucnost jsou tudíž důležité pro celou ekonomiku. Na problémy, které ho trápí, je potřeba upozorňovat. Budeme mít z čeho a za co stavět? Těmto otázkám se  věnovali hosté kulatého stolu. Diskuze se uskutečnila 16. 9. 2022 od 10:00 na webu ČTK.

První část kulatého stolu se zaměřila na surovinovou krizi, která hrozí především z důvodu neochoty otevírat nová těžební ložiska kvůli složité legislativě. Diskutujícími byli předseda představenstva Těžební unie Pavel Fiala (LB Minerals, s.r.o.), jednatel společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. Pavel Fučík a jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Petr Svoboda.

Zde je k dispozici záznam této debaty na kanálu YouTube 

Zdroj: ČTK