Ve věku 89 let zemřel Ing. Václav Hvízdal


Datum události: 14.

Ing. Václav Hvízdal působil v různých pozicích na Ministerstvu dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Správy pro dopravu Ministerstvu vnitra, kde se v roce 1981 zasloužil o založení Sdružení pro výstavbu silnic, se kterým spolupracoval ještě v nedávné minulosti.

Parte Václav Hvízdal