Stavba roku 2023


Datum události: 5.

Dne 4. září 2023 se v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze uskutečnil nominační večer Stavba roku 2023. Byly vyhlášeny nominace na titul Stavba roku. O prestižní titul soutěží celkem 110 přihlášených staveb z České republiky.

Jednatel Sdružení Ing. Petr Svoboda vyhlásil nominaci stavby Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni.

Předmětem stavby je část Městského okruhu mezi ulicemi Chebská a Karlovarská v Plzni. Okruh je navržen jako dvoupruhová silnice průměrné šířky 7 m navazující v km 2, 450 na stavbu Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni a je ukončen v km 5,9 šestiramennou spirálovou okružní křižovatkou na styku ulic Studentská, Kotíkovská a silnicí I/20 do Karlových Varů. Součástí stavby jsou: estakáda přes inundační území řeky Mže o celkové délce 1,20km;  3 křižovatky, 3 biokoridory, 4 mosty, přidružené komunikace zajišťující připojení obce Radčice a sídliště Vinice na MO. V rámci stavby došlo také k přeložkám inženýrských sítí: přeložky vodovodů, plynovodů, vrchních a kabelových vedení sdělovacích kabelů a úpravy veřejného osvětlení. Ve stavbě jsou dále zahrnuty objekty protihlukových stěn, meliorací, ozelenění, rekultivací, úpravy komunikací používaných stavbou, oplocení a demolice objektů.