Správní rada

Správní rada je nejvyšším orgánem Sdružení. Tvoří ji statutární zástupci všech členů nebo jimi písemně pověření zástupci. Jednání správní rady je svoláváno zpravidla čtyřikrát ročně.

Členové jsou na zasedání zváni pozvánkou s programem jednání, kterou obdrží v rámci pravidelně zasílaných Informací pro členy Sdružení (viz níže).

Správní rada na svém zasedání zejména:

 • posuzuje informace a podklady předkládané k projednání a rozhoduje o věcném zaměření další činnosti a způsobu uplatnění dosažených výsledků,
 • volí a odvolává předsedu a místopředsedy a jmenuje jednatele,
 • schvaluje plán činnosti Sdružení,
 • schvaluje roční rozpočet a výši plateb členských organizací na činnost Sdružení,
 • rozhoduje o zřízení nebo zrušení pracovních týmů a vydává pokyny pro jejich činnost,
 • rozhoduje o přijetí zájemce o členství nebo vyloučení člena,
 • schvaluje jednací řád a stanovy.

Ze zasedání správní rady se pořizuje záznam a usnesení, které členové obdrží rovněž v rámci Informací pro členy Sdružení

Informace pro členy Sdružení

Členům se od 4. čtvrtletí 2006 poskytují elektronickou cestou prostřednictvím zabezpečeného odkazu na www stránkách Sdružení nejméně 1x měsíčně. Jejich obsahem jsou zejména následují informace a materiály:

 • z jednání orgánů a činnosti Sdružení,
 • z uskutečněných jednání,
 • z činnosti spolupracujících orgánů a organizací,
 • o připravovaných a realizovaných akcích,
 • získané návrhy právních předpisů,
 • o evropských normách a technických předpisech z oblasti pozemních komunikací,
 • výběr článků z tisku,
 • další důležité informace.

Informace:

Rok 2024

Obsah Informace č. 10/2024
Obsah Informace č. 9/2024
Obsah Informace č. 8/2024
Obsah Informace č. 7/2024
Obsah Informace č. 6/2024
Obsah Informace č. 5/2024
Obsah Informace č. 4/2024
Obsah Informace č. 3/2024
Obsah Informace č. 2/2024
Obsah Informace č. 1/2024

Rok 2023

Obsah Informace č. 19/2023
Obsah Informace č. 18/2023
Obsah Informace č. 17/2023
Obsah Informace č. 16/2023
Obsah Informace č. 15/2023
Obsah Informace č. 14/2023
Obsah Informace č. 13/2023
Obsah Informace č. 12/2023
Obsah Informace č. 11/2023
Obsah Informace č. 10/2023
Obsah Informace č. 9/2023
Obsah Informace č. 8/2023
Obsah Informace č. 7/2023
Obsah Informace č. 6/2023
Obsah Informace č. 5/2023
Obsah Informace č. 4/2023
Obsah Informace č. 3/2023
Obsah Informace č. 2/2023
Obsah Informace č. 1/2023

Rok 2022

Obsah Informace č. 23/2022
Obsah Informace č. 22/2022
Obsah Informace č. 21/2022
Obsah Informace č. 20/2022
Obsah Informace č. 19/2022
Obsah Informace č. 18/2022
Obsah Informace č. 17/2022
Obsah Informace č. 16/2022
Obsah Informace č. 15/2022
Obsah Informace č. 14/2022
Obsah Informace č. 13/2022
Obsah Informace č. 12/2022
Obsah Informace č. 11/2022
Obsah Informace č. 10/2022
Obsah Informace č. 9/2022
Obsah Informace č. 8/2022
Obsah Informace č. 7/2022
Obsah Informace č. 6/2022
Obsah Informace č. 5/2022
Obsah Informace č. 4/2022
Obsah Informace č. 3/2022
Obsah Informace č. 2/2022
Obsah Informace č. 1/2022

Rok 2021

Obsah Informace č. 16/2021
Obsah Informace č. 15/2021
Obsah Informace č. 14/2021
Obsah Informace č. 13/2021
Obsah Informace č. 12/2021
Obsah Informace č. 11/2021
Obsah Informace č. 10/2021
Obsah Informace č. 9/2021
Obsah Informace č. 8/2021
Obsah Informace č. 7/2021
Obsah Informace č. 6/2021
Obsah Informace č. 5/2021
Obsah Informace č. 4/2021
Obsah Informace č. 3/2021
Obsah Informace č. 2/2021
Obsah Informace č. 1/2021 

Rok 2020

Obsah Informace č. 26/2020
Obsah Informace č. 25/2020
Obsah Informace č. 24/2020
Obsah Informace č. 23/2020
Obsah Informace č. 22/2020
Obsah Informace č. 21/2020
Obsah Informace č. 20/2020
Obsah Informace č. 19/2020
Obsah Informace č. 18/2020
Obsah Informace č. 17/2020
Obsah Informace č. 16/2020
Obsah Informace č. 15/2020
Obsah Informace č. 14/2020
Obsah Informace č. 13/2020
Obsah Informace č. 12/2020
Obsah Informace č. 11/2020
Obsah Informace č. 10/2020
Obsah Informace č. 9/2020
Obsah Informace č. 8/2020
Obsah Informace č. 7/2020
Obsah Informace č. 6/2020
Obsah Informace č. 5/2020
Obsah Informace č. 4/2020
Obsah Informace č. 3/2020
Obsah Informace č. 2/2020
Obsah Informace č. 1/2020 

Rok 2019

Obsah Informace č. 14/2019
Obsah Informace č. 13/2019
Obsah Informace č. 12/2019
Obsah Informace č. 11/2019
Obsah Informace č. 10/2019
Obsah Informace č. 9/2019
Obsah Informace č. 8/2019
Obsah Informace č. 7/2019
Obsah Informace č. 6/2019
Obsah Informace č. 5/2019
Obsah Informace č. 4/2019
Obsah Informace č. 3/2019
Obsah Informace č. 2/2019
Obsah Informace č. 1/2019

Rok 2018

Obsah Informace č. 14/2018
Obsah Informace č. 13/2018
Obsah Informace č. 12/2018
Obsah Informace č. 11/ 2018
Obsah Informace č. 10/2018
Obsah Informace č. 9/2018
Obsah Informace č. 8/2018
Obsah Informace č. 7/2018
Obsah Informace č. 6/2018
Obsah Informace č. 5/2018
Obsah Informace č. 4/2018
Obsah Informace č. 3/2018
Obsah Informace č. 2/2018
Obsah Informace č. 1/2018 

Rok 2017

Obsah Informace č. 14/2017
Obsah Informace č. 13/2017
Obsah Informace č. 12/2017
Obsah Informace č. 11/2017
Obsah Informace č. 10/2017
Obsah Informace č. 9/2017
Obsah Informace č. 8/2017
Obsah Informace č. 7/2017
Obsah Informace č. 6/2017
Obsah Informace č. 5/2017
Obsah Informace č. 4/2017
Obsah Informace č. 3/2017
Obsah Informace č. 2/2017
Obsah Informace č. 1/2017

Rok 2016

Obsah Informace č. 14/2016
Obsah informace č. 13/2016
Obsah informace č. 12/2016
Obsah informace č. 11/2016
Obsah informace č. 10/2016
Obsah Informace č. 9/2016
Obsah Informace č. 8/2016
Obsah informace č. 7/2016

Obsah informace č. 6/2016
Obsah informace č. 5/2016
Obsah informace č. 4/2016
Obsah informace č. 3/2016
Obsah Informace č. 2/2016
Obsah Informace č. 1/2016 

Rok 2015

Obsah Informace č. 15/2015
Obsah informace č. 14/2015
Obsah informace č. 13/2015
Obsah informace č. 12/2015
Obsah informace č. 11/2015
Obsah informace č. 10/2015
Obsah informace č. 9/2015
Obsah informace č. 8/2015
Obsah informace č. 7/2015
Obsah informace č. 6/2015
Obsah informace č. 5/2015
Obsah informace č. 4/2015
Obsah informace č. 3/2015
Obsah informace č. 2/2015
Obsah informace č. 1/2015

Rok 2014

Obsah informace č. 14/2014
Obsah informace č. 13/2014
Obsah informace č. 12/2014
Obsah informace č. 11/2014
Obsah informace č. 10/2014
Obsah informace č. 9/2014
Obsah informace č. 8/2014
Obsah informace č. 7/2014
Obsah informace č. 6/2014
Obsah informace č. 5/2014
Obsah informace č. 4/2014
Obsah informace č. 3/2014
Obsah informace č. 2/2014
Obsah informace č. 1/2014