Školení Legislativní úterky


Datum události: 8.

Školení se uskuteční v Nadaci ABF v Praze, Václavské náměstí 833/31

Přehled kurzů:
21. 5. 2024 Novela zákoníku práce se zaměřením na zaměstnavatele v oblasti stavebnictví / Trestní odpovědnost právnických osob
28. 5. 2024 Novela zákona č. 416/2009 Sb. (Liniový zákon)
17. 9. 2024 Stavební zákon a jeho novelizace
15. 10. 2024 Veřejné zakázky ve stavebnictví - aktuality / EU Taxonomie, ESG a udržitelnost
12. 11. 2024 Smlouva o dílo ve stavebnictví v současných podmínkách / FIDIC

Podrobný přehled kurzů Legislativní úterky vč. přednášejících

On-line přihlášky