Sdružení pro výstavbu silnic

Sdružení pro výstavbu silnic vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 54 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Sdružení pro výstavbu silnic zpracovává osobní údaje, viz Pravidla pro ochranu osobních údajů Sdužení pro výstavbu silnic.

Formulář pro přijetí nového člena Sdružení pro výstavbu silnic

Aktuálně

RoadFest 2022

Po covidové pauze se Sdružení pro výstavbu silnic podařilo opět uspořádat dva RoadFesty. První se uskutečnil na den dětí v Liberci a druhý se konal spolu s oslavami 125 let VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě.

RoadFest je zážitkový den pro děti, kde členské firmy Sdružení, ale i jiné instituce představují dětem formou zážitků práci v silničním stavitelství. Jedná se především o aktivity směřující k náboru absolventů ZŠ do středních průmyslových škol a podpoře kvalitního vzdělání obzvláště v inženýrských oborech.

Dne 1. června 2022 proběhl RoadFest v Liberci. Prostory pro uspořádání akce nám na svém stavebním dvoře poskytla společnost STRABAG, a.s. V dopoledních hodinách RoadFest navštívili žáci základních škol z Liberce a okolí. Děti plnily na jednotlivých stanovištích úkoly a za ty pak dostaly drobnou odměnu. Firmy připravily pro děti zajímavý program, děti si mohly prohlídnout silniční stroje, vyzkoušet práci s bagrem nebo trenažér rypadla, zkusit si postavit dům nebo most, projektování na PC. Nechyběl ani Český Červený Kříž a Tým silniční bezpečnosti. Na vyzkoušení byla i virtuální realita. Malé děti ocenily malování na obličej a fotokoutek. Svůj stánek na akci měly i 3 střední školy z Liberec, jejich zástupci dětem představili školu a jednotlivé studijní obory. Velký úspěch měla ukázka parkuru a následný workshop. Své akrobatické umění, u kterého se tajil dech, předvedli kluci z In motion Academy. Odpoledne přišly především rodiny s malými dětmi. Celkem s námi strávilo zážitkový den v Liberci na 400 dětí. Na závěr RoadFestu zahrála liberecká kapela Počátky.

Ve dnech 17. - 18. června 2022 se uskutečnil dvoudenní RoadFest na náměstí ve Vysokém Mýtě. Celkem se na něm podílelo 14 firem. K vidění byly silniční stroje jako finišer, bagr nebo válec. V pátek dopoledne přišli žáci okolních základních škol, největší úspěch měla virtuální realita a bagr, který si mohly děti vyzkoušet. I zde vystoupili kluci z In motion Academy s parkurovým programem. Odpoledne se některé děti vrátily si vyzkoušet některé aktivity, které v dopoledních hodinách nestihly. Celkem přišlo přes 700 dětí. Pátek zakončil koncert kapely Bombarďák. V sobotu RoadFest pokračoval, nesl se v duchu oslav 125. výročí založení Stavební školy Vysoké Mýto.

Rozpočty dopravních staveb se hroutí. Stát řeší, jak zabránit kolapsu

Skokové zdražování betonářské oceli, asfaltu, kameniva a pohonných hmot znamená podle stavebních firem ohrožení velkých dopravních staveb. Jejich rozpočty s tak rychlým růstem cen nepočítaly a starší kontrakty ani nezahrnují inflační doložky. Ministerstvo dopravy a jeho organizace nyní rychle pracují na tom, jak promítnout aktuální situaci do cen a zabránit uzavírání staveb.

"Ceny letí nahoru o desítky procent. Kamenivo v průměru stouplo o 20 procent. V tom jsou vyšší náklady na elektřinu, na pohonné hmoty, neskutečně nahoru jdou trhaviny určené na odstřely v lomech. Asfalt kopíruje ropu, v průměru je o 60 procent dražší. Každá stavba má nějaký problém," popsal situaci Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic.

Stavbaři označují situaci za kritickou. Například stavební ocel už totiž skoro vůbec není k sehnání. A pokud je, tak až za čtyřnásobky cen běžných před válkou na Ukrajině. Právě ukrajinské hutě totiž z velké části betonářskou ocel vyráběly. Bez hutních produktů se neobejdou například stavby mostů, problémy se týkají rovněž dálničních svodidel.

"Pokoušíme se jednat s investory našich staveb a hledáme řešení, abychom stavby udrželi, pokud možno, v chodu. Momentální situace bohužel ohrožuje běh nejen stávajících staveb, ale také rozběhnutí staveb, u kterých probíhají, nebo budou probíhat výběrová řízení. Pokud se v krátkém čase nenajde řešení, hrozí kolaps celého silničního stavitelství s výraznými negativními dopady do všech aktuálních projektů," varuje Zdeněk Ludvík, šéf společnosti Metrostav Infrastructure.

Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic potvrdily, že na vyřešení situace pracují. "V tuto chvíli nehodnotíme žádnou stavbu jako ohroženou nebo navrženou k zastavení, konzervaci či odložení.  Zároveň vnímáme prudký růst cen u některých stavebních komodit. V tuto chvíli proto velmi intenzivně jednáme a v nejužší koordinaci s Ministerstvem dopravy hledáme metodiku, jak indexovat ceny," řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

"Jednání o metodice probíhají," sdělil mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka. Metodika bude závazná pro všechny investorské organizace resortu, tedy kromě ŘSD také například pro Správu železnic. "V současné době všechny rozeběhnuté stavby pokračují podle stanoveného harmonogramu," dodal zástupce ministerstva.

Například Správa železnic už má ale od dodavatelů první avíza, že to na stavbách může začít skřípat. "Zhotovitelé staveb nás upozorňují, že vzhledem k situaci v oblasti lidských zdrojů a nedostatku některých materiálů by ke skluzům mohlo dojít," sdělila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Zatím však na kolejích všechny projekty běží podle původních plánů.

"Doufám, že k zastavení staveb nedojde. Zastavení stavby je to nejhorší a plynou z toho velké škody pro daňové poplatníky," dodal Svoboda ze Sdružení pro výstavbu silnic.

Potíže na strategických dopravních projektech se objevují v době, kdy se v Česku rekordně staví. Podle údajů ŘSD je aktuálně rozestavěno 151 kilometrů dálnic a 66 kilometrů silnic I. třídy.

Velké projekty jsou v běhu také na železnici, a to včetně hlavních koridorů. Mimo jiné je to obnova trati mezi Velimí a Poříčany, přestavba železničního uzlu Pardubice nebo modernizace tratě mezi Brnem a Blanskem.

Archiv novinek