Sdružení pro výstavbu silnic

Sdružení pro výstavbu silnic vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 51 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Sdružení pro výstavbu silnic zpracovává osobní údaje, viz Pravidla pro ochranu osobních údajů Sdružení pro výstavbu silnic.

Formulář pro přijetí nového člena Sdružení pro výstavbu silnic

Aktuálně

Silniční mini konference on-line 15. 2. 2021

Ve dnech 21. - 22. října 2020 se měla v Olomouci uskutečnit v pořadí již 28. silniční konference. S ohledem na přijatá celostátní protikoronavirová opatření bylo nutné v tomto termínu konferenci zrušit a její nový termín je stanoven na 8. - 9. září 2021. Od poslední uskutečněné konference v říjnu 2019 v Českých Budějovicích tak uplynou téměř dva roky, což je velmi dlouhá doba.

Proto předsednictvo České silniční společnosti rozhodlo o uspořádání Silniční mini konference online dne 15. 2. 2021, ve které chce podat odborníkům zainteresovaným v silničním hospodářství alespoň základní informace o tom, co se v současné složité době v oboru odehrává.

V úvodním bloku podá základní informace ředitel SFDI a generální ředitel ŘSD ČR. Na tento blok naváže diskuse významných představitelů oboru v čele s ministrem dopravy řízená profesionálním moderátorem. Třetí blok bude věnován problematice BIM formou přednášek a opět s diskusí. Mini konferenci uzavřou dvě přednášky o významných stavbách a v úplném závěru zazní základní informace o přípravě XXVII. světového silničního kongresu v Praze a výzva k jeho podpoře.

Vystoupení jednotlivých účinkujících se uskuteční ve studiu O2 UNIVERSUM v Praze 9, Českomoravská 17 od 9.00 do 13.30 hodin. V průběhu živého přenosu bude možno pokládat dotazy účinkujícím.

Program:

BLOK I. - ÚVODNÍ INFORMACE 9.00 - 9.45
Zahájení konference Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda ČSS
Informace o čerpání rozpočtu v roce 2020 a financování dopravní infrastruktury v období 2021 - 2023 Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI
Ohlédnutí za rokem 2020 a prioritní úkoly Ředitelství silnic a dálnic ČR v nejbližším období Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR
BLOK II. - ROZVOJ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY V OBDOBÍ OVLIVNĚNÉM PANDEMIÍ COVID 19 A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V NEJBLIŽŠÍCH LETECH 9.45 - 11.05
Řízená diskuseModerátor: PhDr. Přemysl Čech Účastníci diskuse:Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Radek Mátl, Ing. Jiří Nouza, Ing. Radovan Hrnčíř, Ing. Michal Jurka, Bc. Martin Půta
BLOK III. - BIM - CESTA K LEPŠÍ SPOLUPRÁCI A DIGITALIZACI 11.05 - 12.35
Pilotní projekty BIM realizované ŘSD ČR Ing. Josef Šejnoha, ŘSD ČR
Zkušenosti z realizovaných pilotních projektů BIM Ing. Martin Sirotek, Viapont s.r.o., Ing. Ondřej Budík, HBH Projekt, s.r.o.
Řízená diskuse k přínosu BIM pro silniční stavitelstvíModerátor: Ing. Petr Svoboda Účastníci diskuse:Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Josef Šejnoha, Ing. Martin Sirotek, Ing. Ondřej Budík, Ing. Karel Vonka, Ing. Josef Žák
Okruhy pro diskusi• Zkušenosti zhotovitelských firem s pilotními projekty• Odborné zabezpečení u projektantů, zhotovitelů a investorů• Připomínky k metodikám SFDI Ing. Petr Svoboda
BLOK IV. - VÝZNAMNÉ DÁLNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 12.35 - 13.10
Další postup přípravy a realizace PPP projektu dálnice D4 Ing. Martin Janeček, MD
Dopad pandemie na dálniční stavby a stavby silnic I. třídy - plošná kompenzace, zahajování a realizace staveb Ing. Petr Kůrka, ŘSD ČR
Bezpečnost při práci v uzavírkách - mediální kampaň Ing. Petr Svoboda, SVS
BLOK V. - ZÁVĚR 13.10 - 13.30
XXVII. světový silniční kongres v Praze 2023 - základní informace a výzva k podpoře Ing. Václav Neuvirt, CSc., předseda Českého národního komitétu PIARC
Závěr konference Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda ČSS
Stavba roku 2021 otevřela přihlášky

Nadace ABF otevřela přihlášky již 29. ročníku tradiční prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky toho nejlepšího co se událo ve stavebnictví a architektuře. Vypisovateli jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň hlavním organizátorem soutěže, dále Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Přihlášky STAVBY ROKU 2021 jsou otevřené do 10. června 2021. Přihlášky a podmínky soutěže najdete na www.stavbaroku.cz.

Opět i v letošním ročníku odborná porota, ve spolupráci se Sborem expertů, v rámci hodnocení navštíví všechny přihlášené stavby v České republice. Návštěvou všech přihlášených staveb se stala Stavba roku naprosto jedinečnou a výjimečnou soutěžní přehlídkou mezi soutěžemi celorepublikového formátu. Porota uděluje zpravidla dle počtu přihlášených cca 15 nominací na titul Stavba roku a cca pět titulů Stavba roku. Bude uděleno též několik zvláštních cen, včetně cen partnerů a Ceny veřejnosti, které zaštítilo Rádio BEAT. Odborná porota věnuje velkou pozornost, kromě celkového konceptu, významu, architektonického a stavebního řešení také použitým technologiím, technickému a materiálovému řešení, nejrůznějším specifickým parametrům i vlastní realizaci stavby, včetně provedení jednotlivých detailů. Zároveň s porotou všechny stavby navštíví s porotou opět i filmový štáb, který natočí filmové dokumenty jednotlivých přihlášených staveb, kterými budou stavby následně dále prezentovány.

Stavba roku nemá kategorie, stejně jako v předešlých letech.

Přihlásit je možné všechny realizované nové i rekonstruované stavby nejrůznějších typologií, realizace úprav veřejného prostoru, úpravy krajiny, a také inženýrské a dopravní stavby a všechna další specifická stavební díla dokončená a uvedená do provozu, nebo zkolaudovaná, nejpozději do konce května roku 2021, která zároveň nebyla do celostátní přehlídky Stavby roku dosud přihlášena a jsou realizovaná na území ČR, nebo i v zahraničí při dodržení a splnění soutěžních podmínek. V případě realizace v zahraničí musí být investor, zpracovatel projektu nebo dodavatel stavby, nebo její části, případně dodavatel materiálů nebo konstrukčního řešení z České republiky.

Nominace budou slavnostně vyhlášeny na začátku září 2021 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze, forma bude zvolena s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, a slavnostní vyhlášení následně proběhne v říjnu 2021 v Betlémské kapli v Praze, včetně prezentace a představení oceněných netradiční formou, prostřednictvím unikátních filmových dokumentů a ve spolupráci s médii. Vedle ocenění Stavba roku 2021 se bude udělovat i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2021 a Urbanistický projekt roku 2021.

V průběhu celého roku budou opět všechna přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku k vidění na výstavách a dalších akcích, v rámci nejrůznějších příležitostí na různých místech, a to vždy s ohledem na aktuální situaci, také formou filmových dokumentů a virtuálních projekcí.

Více o STAVBĚ ROKU na www.stavbaroku.cz.

Tisková zpráva Nadace ABF, 7. ledna 2021
Kniha PRAHA MOSTY spojená
Dějiny mostů jsou součástí historie města, jeho obyvatel, jeho správy. Je to kronika střetů koncepcí, odborných i politických rozhodnutí, vážení alternativ a někdy i osobních sporů a soukromých zájmů. Často jde o drama přímo výbušné, někdy však s rysy hořké komedie, jindy bezelstně úsměvné a protkané dobovými kuriozitami.

Bohatě ilustrovaná kniha seznamuje čtenáře s plánováním, stavbou, uměleckou výzdobou a historií všech velkých a řady malých pražských mostů, současných i zaniklých.

Nabízí ale více. Je zaměřena i na širší kontext mostních staveb a jejich předmostí. Na to, jak se mosty promítaly a promítají do života velkoměsta. Líčí, jak si Praha "své mosty" prosazuje a jak její mosty naopak Prahu mění.


O autorech

Vladislav Dudák, filozof, historik a učitel. Kromě filozofie se dlouhodobě zabývá historií a památkami Prahy. Je mj. autorem a spoluautorem středoškolských a vysokoškolských učebnic a dvousvazkové Encyklopedie světové architektury. O Praze napsal např. publikaci o vztahu města a Vltavy Prahou po Vltavě a netradičního průvodce Pražský poutník aneb Prahou ze všech stran. O svém druhém milovaném městě, Kutné Hoře, napsal knihu Kutnohorský poutník a o dalších oblíbených místech publikaci Zapomenuté památky. Za editorskou práci byl oceněn Výroční cenou nadace Český literární fond, nominován s kolektivem na Magnesia litera. Jeho zatím poslední knihou je soubor filozofujících esejů Skryto ve slovech aneb Co nám slova vlastně říkají, které navazují na úvahy původně vysílané v Českém rozhlase a knižně vydané pod názvem Myšlenkování v zahradách bohů, snílků a filozofů. Rád si jen tak přemýšlí, popíjí pivo a posedává v kavárnách českých měst a dívá se kolem.

Vít Rýpar, architekt, učitel, doktorand na Fakultě architektury pražské techniky. Spolupracovník na výzkumných projektech souvisejících s urbanismem a kulturními hodnotami měst a venkova (na ČVUT a IPR Praha). Spoluautor mnoha soutěžních návrhů, i několika oceněných (náměstí, náves a hřbitov), zatím nerealizovaných. Při studiu projektoval dřevostavby, od dokončení školy se věnuje projektům na pomezí architektury a urbanismu. Čtyři roky působil u Vladimíra Sitty jako asistent ateliérové výuky krajinářské architektury, jejíž obor pomáhal na ČVUT zakládat. Má rád města i vesnice a občas o nich také píše.

Nakladatelství Cattacan, formát 220 x 260 mm, 352 stran, plnobarvená, bohatě ilustrovaná

Můžete objednávat
on-line na webu Sdružení za 700,- Kč bez DPH
Archiv novinek