Silniční konference 2019


Datum události: 29.

Ve dnech 23. - 24. října 2019 se uskutečnila Silniční konference. Ve středu odpoledne proběhla za velkého zájmu účastníků sekce Moderní metody zadávání a realizace staveb - soutěžení na kvalitu a BIM, jejíž garantem se spolu se Státním fondem dopravní infrastruktury stalo Sdružení pro výstavbu silnic.

Program sekce a prezentace ve formátu pdf ke stažení:

A. BIM
1. BIM PRO DOPRAVNÍ STAVBY - V ROCE 2019 A DÁLE, Ing. Ivo Vykydal
2. NÁVRH POVINNOSTI BIM OD ROKU 2022 - POŽADAVKY NA PROJEKTANTY A STAVEBNÍ FIRMY, Jaroslav Nechyba
3. BIM Z POHLEDU PROJEKTANTA, Ing. Martin Sirotek
4. BIM Z POHLEDU ZHOTOVITELE, Ing. Šárka Šafratová 

B) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI
5. VÝBĚR FUNKČNÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ, Ing. Petr Svoboda
6. EKONOMICKÉ HODNOTY PODLE AKTUÁLNÍCH METODIK, JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA
7. HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI: METODIKY A PILOTNÍ PROJEKTY, Mgr. Roman Novotný
8. POHLED ŘSD ČR NA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI, Ing. Radek Mátl