Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek (14. 6. 2016)