Předběžná tržní konzultace – D35, tunel Homole


Datum události: 11.

ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené stavby, v souladu s ustanovením § 33 zákona o zadávání veřejných zakázek, dle kterého je zadavatel oprávněn vést předběžné tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

Účast je možná pouze pro předem přihlášené dodavatele, přičemž přihlášení dodavatelů je možné písemně na e-mailové adrese Ing. Romany Šolcové (romana.solcova@rsd.cz). V žádosti musí být uvedena identifikace dodavatele a v odpovědi zadavatele bude poskytnut přístup na on-line schůzku a také formulář k vyplnění odpovědí na dotazy.

Předběžná tržní konzultace se uskuteční dne 24. 5. 2021 od 13 hodin.

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách ŘSD ČR