Pracovní týmy

Poslání pracovních týmů Sdružení

Pro řešení konkrétních společných problémů a úkolů v jednotlivých oblastech zájmu Sdružení existují pracovní týmy, které představují platformu cíleně soustředěných odborných pracovníků a jsou složené z vybraných zástupců členských firem.

Úkolem jednotlivých týmů je jednak získávat a zpracovávat příslušné informace dle předmětu činnosti týmu a předávat tyto informace přímo výkonným pracovníkům v členských podnicích, ale také zpětně zhodnocovat jejich zkušenosti i řešené problémy praxe a společně vytvářet stanoviska a kroky sloužící k prosazování zájmů členů Sdružení. Pracovní týmy tedy umožňují Sdružení reagovat např. na vývoj techniky a technologií, předpisů, norem apod. a účelně obhajovat své zájmy a stanoviska.

Náplň jednotlivých týmů se v minulosti měnila s řešenými úkoly, některé týmy zanikly, jiné vlivem potřeby opět vznikly, řada si uchovala svůj původní profil a určení.

V současnosti existuje 11 týmů. Lze je rozdělit na týmy průřezové (tým č. 1 - tým č. 4) a týmy odborné (tým č. 5 - tým č. 11). Týmy průřezové pokrývají problematiku, jenž je nutno sledovat oborově za Sdružení jako celek, v odborných týmech se rámcově bez překrývání soustřeďuje technická základna silničního stavitelství.

Seznam pracovních týmů Sdružení

Číslo
týmu
Název týmu Vedoucí týmu
(společnost)
Tajemník týmu
1 Tým pro legislativu Ing. Marie Vebrová
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Radka Knottová
2 Tým pro projektování a přípravu staveb Ing. Radovan Hrnčíř
HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Radka Knottová
3 Tým pro jakost Ing. Stanislav Bedřich
STRABAG a.s.
Ing. Karel Kalivoda, Ph.D.
4 Tým pro vzdělávání Mgr. Karin Bílková
STRABAG a.s.
Mgr. Eva Procházková
5 Tým pro mosty Ing. Pavel Mařík
VINCI Construction CS a.s.
Ing. Maria Míková
6 Tým pro asfaltové
technologie za horka
Ing. Petr Bureš
VINCI Construction CS a.s.
Ing. Milan Slavíček
7 Tým pro asfaltová pojiva
a asfaltové emulze
doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
VUT v Brně
Ing. David Matoušek
8 Tým pro cementobetonový
kryt a podkladní vrstvy
Ing. František Niebauer
VINCI Construction CS a.s.
Ing. Ivo Dušek
9 Tým pro kamenivo Ing. Zuzana Sazimová
VINCI Construction CS a.s.
Ing. Petr Svoboda
10 Tým pro ŽP  doc. Ing. Jan Valentin, Ph.D.
ČVUT v Praze, FSv
Ing. Petr Svoboda
11 Tým pro BOZP Ing. Lukáš Koubek
Skanska a.s.
 Ing. Petr Svoboda


Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2023

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP
Tým pro BOZP 

Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2022

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP
Tým pro BOZP 

Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2021

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP
Tým pro BOZP

Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2020

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP
Tým pro BOZP 

Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2019

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP
Tým pro BOZP

Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2018

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP
Tým pro BOZP 

Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2017

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP
Tým pro BOZP

Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2016

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP a BOZP

Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2015

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP a BOZP


Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2014

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro emulze a emulzní technologie
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP a BOZP


Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2013

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro emulze a emulzní technologie
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP a BOZP


Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2012

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro emulze a emulzní technologie
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP a BOZP


Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2011

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro emulze a emulzní technologie
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP a BOZP


Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2010

Tým pro legislativu
Tým pro projektování a přípravu staveb
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro emulze a emulzní technologie
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP a BOZP


Výroční zprávy týmů o činnosti za rok 2009

Tým pro legislativu
Tým pro normalizaci
Tým pro jakost
Tým pro vzdělávání
Tým pro mosty
Tým pro asfaltové technologie za horka
Tým pro emulze a emulzní technologie
Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
Tým pro kamenivo
Tým pro ŽP a BOZP