Organizační struktura

Orgány Sdružení jsou:

1. správní rada,
2. předsednictvo, složené z předsedy, 7 místopředsedů a jednatele,
3. pracovní týmy.

Správní rada:

je tvořena statutárními zástupci všech členů Sdružení.

Předsednictvo:

Předseda:
Ing. Petr Laušman

Jednatel:
Ing. Petr Svoboda

Místopředsedové (abecedně): 
Ing. Martin Borovka
Ing. Petr Čížek
Ing. Radovan Hrnčíř
Ing. Michal Jurka
Ing. Josef Neuwirth
Ing. Ondřej Novák
Ing. Marek Svoboda

Pracovní týmy:

tým č. 1 pro legislativu
tým č. 2 pro projektování a přípravu staveb
tým č. 3 pro jakost
tým č. 4 pro vzdělávání
tým č. 5 pro mosty
tým č. 6 pro asfaltové technologie za horka
tým č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
tým č. 8 pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
tým č. 9 pro kamenivo
tým č. 10 pro životní prostředí
tým č. 11 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci