Organizační struktura

Orgány Sdružení jsou:

1. správní rada,
2. předsednictvo, složené z předsedy, 7 místopředsedů a jednatele,
3. pracovní týmy.

Správní rada:

je tvořena statutárními zástupci všech členů Sdružení.

Předsednictvo:

Předseda:
Ing. Petr Laušman

Jednatel:
Ing. Petr Svoboda

Místopředsedové (abecedně):
Ing. Zdeněk Babka, M - SILNICE a.s.
Ing. Martin Bašár, STRABAG a.s.
Ing. Martin Borovka, VINCI Construction CS a.s.
Ing. Radovan Hrnčíř, HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Michal Jurka, Skanska a.s.
Ing. Josef Neuwirth, Metrostav a.s.
Ing. Marek Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.

Pracovní týmy:

tým č. 1 pro legislativu
tým č. 2 pro projektování a přípravu staveb
tým č. 3 pro jakost
tým č. 4 pro vzdělávání
tým č. 5 pro mosty
tým č. 6 pro asfaltové technologie za horka
tým č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
tým č. 8 pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
tým č. 9 pro kamenivo
tým č. 10 pro životní prostředí
tým č. 11 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci