Opatření v rámci vzdělávacích akcí SVS v souvislosti s COVID-19


Datum události: 3.

Sdružení pro výstavbu silnic pokračuje v přípravě plánovaných vzdělávacích akcí (Konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek, semináře Silniční akademie, školení STEPS).

- Konference, semináře a školení pořádáme za dodržení všech hygienických požadavků a opatření.

- Účastníci i přednášející musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících příznakům virové infekce a nesmí aktuálně podléhat karanténě.

- V přednáškových sálech/místnostech bude zajištěn prostor pro dostatečné rozestupy.

- V prostorách jídelny či občerstvení budou dodržena stanovená hygienická pravidla.

- V místě konání akce bude dostupná dezinfekce rukou - dávkovače na dezinfekci rukou jsou umístěny u vstupu do společných prostor, u vstupu do sálu a na toaletách.

- Na toaletách budou umístěny dávkovače s mýdlem a jednorázové papírové ručníky.

Účastníci i lektoři budou s opatřeními předem seznámeni prostřednictvím webových stránek Sdružení pro výstavbu silnic a letáků umístěných u registrace na každé akci.

Sdružení nepřipravuje v současné době žádné společenské akce.

Vývoj situace neustále sledujeme, v případě zpřísnění opatření souvisejících s COVID-19 budou akce probíhat on-line formou.

Děkujeme za součinnost a pochopení.

Celý text: Opatření v rámci vzdělávacích akcí pořádaných Sdružením pro výstavbu silnic v souvislosti s COVID-19