Konference PVPV online


Datum události: 31.

Vzhledem k epidemilogické situaci, nejistotě budoucích nařízení vlády a doporučením, které firmy svým zaměstnancům vydávají, nabízíme možnost se konference zúčastnit online. Bude-li zájem a nebude to v rozporu s nařízeními, bude možné se zúčastnit i prezenčně - pronajali jsme dostatečně velký sál, aby byly případně zajištěny dostatečné rozestupy. V každém případě bude možné  konferenci zhlédnout přes internet.

Prosíme již přihlášené účastníky konference, aby dali do 11. 11. 2020 sekretariátu Sdružení informaci, zda se zúčastní prezenčně nebo se připojí online. Účastníci online formy pak zašlou svoji emailovou adresu, na kterou jim budou před konáním konference zaslány přístupové údaje.

Nyní je možné se hlásit jak na prezenční, tak online formu. Těm, kteří jsou již přihlášeni a zúčastní se online, bude vrácena část vložného pokrývající náklady na občerstvení.