Členové

Podmínky členství

Členství ve Sdružení je otevřeno všem právnickým osobám působícím v oblasti silničního stavitelství a silničního hospodářství v České republice. Členství ve Sdružení je řádné a čestné.

O přijetí do Sdružení rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti. Vstup musí být doporučen nejméně třemi členy Sdružení jako ručiteli.

Členové jsou mimo jiné povinni účastnit se prostřednictvím statutárního zástupce jednání správní rady a platit ve stanovených termínech smluvně sjednané platby na činnost Sdružení. Členství ve Sdružení přináší členům společné zastupování při hájení zájmů oboru a volný přístup ke všem informacím, materiálům a aktivitám týkajících se společných zájmů členů.

Prostřednictvím Sdružení mohou jeho členové získat kolektivní členství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice a přístup k informacím z EAPA (European Asphalt Pavement Association).

Členství ve Sdružení může zaniknout ve smyslu stanov buď z vůle člena, nebo Sdružení.

Členové Sdružení pro výstavbu silnic 

(stav k 15. 10. 2021)

AFRY CZ s.r.o.
B E S s.r.o.
BITUNOVA spol. s r.o.
CIUR a.s.
COLAS CZ, a.s.

CONSULTEST s.r.o.
Českomoravský štěrk, a.s.
Delta Bloc Deutschland GmbH
Doprastav, a.s., org. složka Praha
ESLAB, spol. s r.o.
EUROVIA CS, a.s.
Exact Control System a.s.

FREKOMOS, s.r.o.
Froněk, spol. s r.o.
HBH Projekt spol. s r.o.
HERKUL a.s.
HOCHTIEF CZ a.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Kámen a písek, spol. s r.o.
KÁMEN Zbraslav, a.s.

M - SILNICE a.s.

MADOS MT s.r.o.

METROPROJEKT Praha a.s.
METROSTAV a.s.
OAT, s.r.o.
OHL ŽS, a.s.
OMV Česká republika, s.r.o.
Porr a.s.
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
PUDIS a.s.
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
SAGASTA s.r.o.
SaM silnice a mosty a.s.
SAT s.r.o.
SILNICE GROUP a.s.
Silnice Klatovy a.s.

Skanska a.s.
SMP CZ, a.s.
SQZ, s.r.o.
STRABAG a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
TPA ČR, s.r.o.
VESIBA s.r.o., divize svodidel
VIAKONTROL, spol s r.o.
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
ZNAKON, a.s.


Čestní členové Sdružení pro výstavbu silnic 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra silničních staveb
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací