Členové

Podmínky členství

Členství ve Sdružení je otevřeno všem právnickým osobám působícím v oblasti silničního stavitelství a silničního hospodářství v České republice. Členství ve Sdružení je řádné a čestné.

O přijetí do Sdružení rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti. Vstup musí být doporučen nejméně třemi členy Sdružení jako ručiteli.

Členové jsou mimo jiné povinni účastnit se prostřednictvím statutárního zástupce jednání správní rady a platit ve stanovených termínech smluvně sjednané platby na činnost Sdružení. Členství ve Sdružení přináší členům společné zastupování při hájení zájmů oboru a volný přístup ke všem informacím, materiálům a aktivitám týkajících se společných zájmů členů.

Prostřednictvím Sdružení mohou jeho členové získat kolektivní členství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví a přístup k informacím z EAPA (European Asphalt Pavement Association).

Členství ve Sdružení může zaniknout ve smyslu stanov buď z vůle člena, nebo Sdružení.

Členové Sdružení pro výstavbu silnic 

(stav k 1. 7. 2024)

AFRY CZ s.r.o.
BERGER BOHEMIA a.s.
B E S s.r.o.
BITUNOVA spol. s r.o.
CIUR a.s.
COLAS CZ, a.s.

CONSULTEST s.r.o.
Českomoravský štěrk, a.s.
Delta Bloc Deutschland GmbH
Doprastav, a.s., org. složka Praha
Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.
ESLAB, spol. s r.o.
Exact Control System a.s.

FREKOMOS, s.r.o.
Froněk, spol. s r.o.
HBH Projekt spol. s r.o.
HOCHTIEF CZ a.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IBR Consulting, s.r.o.
IMOS asfalt, s.r.o.
Kámen a písek, spol. s r.o.
KÁMEN Zbraslav, a.s.
Liftrock Services, s.r.o.
M - SILNICE a.s.
METROPROJEKT Praha a.s.
METROSTAV a.s.
OAT, s.r.o.
OHLA ŽS, a.s.
OMV Česká republika, s.r.o.
Porr a.s.
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
PUDIS a.s.
QUALIFORM, a.s.
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
SAGASTA s.r.o.
SaM silnice a mosty a.s.
SAT s.r.o.
SILNICE GROUP a.s.
Silnice Klatovy a.s.
SILO TRANSPORT, a.s.
Skanska a.s.
SQZ, s.r.o.
STRABAG a.s.
SUDOP PRAHA a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o.
TPA ČR, s.r.o.
VESIBA s.r.o., divize svodidel
VIAKONTROL, spol s r.o.
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
VINCI Construction CS a.s.
ZNAKON, a.s.


Čestní členové Sdružení pro výstavbu silnic 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra silničních staveb

VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací