Bezpečnostní kampaň

Členské organizace Sdružení pro výstavbu silnic a BESIP spustily začátkem července 2020 mediální kampaň ,,Nejsme ve válce, musíme to všichni přežít", která chce upozornit řidiče na ohleduplnost k silničářům, kteří pracují na stavbách, a také k pracovníkům údržby. 

Letní prázdniny jsou z pohledu bezpečnosti nejrizikovějším obdobím. V tomto období evidují zvýšený počet incidentů všechny dopravní firmy. Nehody mohou skončit nejen škodou na majetku, ale bohužel také smrtí pracovníka či řidiče.

TV spot kampaně  je vysílán od července v TV a kampaň poběží až do října. Souběžně jsou vysílány také rádiové spoty.

TV spot kampaně "Nejsme ve válce, musíme to všichni přežít"

Od začátku srpna běží také online spot, který je doplněn o statistiky týkající se nehod v uzavírkách a loga těch členských organizací, které kampaň podpořily.

Online spot kampaně "Nejsme ve válce, musíme to všichni přežít"