Konference AV 2021 - děkujeme za účast!


Datum události: 21.

Vážení účastníci konference,
děkujeme všem, kteří se konference zúčastnili osobně i těm, kteří z jakéhokoli důvodu přítomni být nemohli, ale připojili se online, případně si konferenci pustí ze záznamu.

Prezentované příspěvky ke stažení

Dovolujeme si Vás upozornit na webové stránky konference www.asfaltove-vozovky.cz, na kterých najdete další informace.

Těšíme se na viděnou v roce 2023, doufejme, že již bez omezení!