Sdružení pro výstavbu silnic

Sdružení pro výstavbu silnic vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 51 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Sdružení pro výstavbu silnic zpracovává osobní údaje, viz Pravidla pro ochranu osobních údajů Sdružení pro výstavbu silnic.

Formulář pro přijetí nového člena Sdružení pro výstavbu silnic

Aktuálně

On-line konference k WRC 2023 již 19. 5. 2021

Česká silniční společnost Vás zve na první ze série virtuálních konferencí, které mají za cíl široké odborné veřejnosti představit organizaci PIARC, které je Česká republika, resp. Československo členem již od roku 1921. Cílem těchto setkání je představit činnost Světové silniční asociace, její odborné zaměření, ale i  aktivní účast našich zástupců v technických výborech a to se zaměřením na problematiku v konkrétních regionech naší republiky.

Úvodní konference, která se koná za podpory Jihomoravského kraje, proběhne dne 19. 5. 2021 od 10:00 hod. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje pan Mgr. Jan Grolich a pan poslanec České republiky Mgr. Jiří Mihola. Více informací o samotné konferenci, včetně odkazu na registraci, naleznete v pozvánce v příloze.

Velice nás těší, že odborná témata zaštítily Brněnské komunikace a Centrum dopravního výzkumu, obě úzce spojené s Jihomoravským krajem a problematikou  dopravní infrastruktury tohoto kraje.

Cílem je nejen seznámit odbornou veřejnost s činností PIARCu, jejími konkrétními projekty, organizací, ale v rámci těchto regionálních setkání i s dopravní infrastrukturou regionů, která bude prezentována účastníkům XXVII. Světového silničního kongresu, který se uskuteční v roce 2023 v Praze.

Doufáme, že tato virtuální akce bude mít další pokračování a v tzv. hybridní podobě, kdy nám bude umožněno  se setkat v tváři tvář a opětovně zakusit reálnou diskusi.

Pozvánka na konferenci


Archiv novinek