Sdružení pro výstavbu silnic

Sdružení pro výstavbu silnic vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 52 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Sdružení pro výstavbu silnic zpracovává osobní údaje, viz Pravidla pro ochranu osobních údajů Sdružení pro výstavbu silnic.

Formulář pro přijetí nového člena Sdružení pro výstavbu silnic

Aktuálně

Soud potvrdil vedení dálnice D3 přes Posázaví

V přípravě středočeské části dálnice D3 došlo k průlomu. Nejvyšší správní soud (NSS) ukončil letitý spor o vedení dálnice, když odmítl kasační stížnost ve věci Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. Dálnice tak povede Posázavím. Její příprava bude nicméně ještě dlouhá.

O verdiktu soudu informoval deník Zdopravy.cz ministr dopravy Martin Kupka a potvrdil jej mluvčí kraje David Šíma. Rozsudek jepřístupný i na internetu. "Další opravné prostředky již nelze proti koridoru uplatňovat, a proto je v rámci krajské dokumentace stabilizovaný," sdělil Šíma.

U D3 ve středních Čechách se dlouho vedly debaty o jejím vedení. Ve hře byly západní (Posázaví) a východní varianta (Benešov, Říčany). K potvrzení západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Proti této aktualizaci následně byla podána žaloba, kterou Krajský soud v Praze v roce 2018 zamítl. Stěžovatelé (Krajina 2000, spolek pro ochranu přírody dolního Posázaví a obec Okrouhlo) následně podali kasační stížnost k NSS. Argumentovali například příliš široce vymezeným koridorem nebo nepřesnými výkresy. NSS nyní kasační stížnost zamítl, čímž definitivně potvrdil platnost aktualizovaných ZÚR.

Vedení středočeské D3. Pramen: ŘSD

Vedení středočeské D3. Pramen: ŘSD

Dálnice se v této variantě napojí na Pražský okruh u Jesenice a na jih povede kolem Jílového, Netvořic a Maršovic dále na Heřmaničky. Na Benešov ji napojí šestikilometrová Václavická spojka, kterou rovněž stabilizovala první aktualizace ZÚR a která rovněž byla předmětem žaloby. Součástí stavby bude mimo jiné deset mimoúrovňových křižovatek, sedm tunelů o celkové délce sedm kilometrů či most přes řeku Sázavu. Celkem jde o 58,6 kilometru rozdělených do pěti úseků. ŘSD je chce zprovoznit všechny najednou.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už v listopadu zahájilo na celé trase geotechnický průzkum. Další příprava ale ani po rozhodnutí NSS nebude hladká. Aktuálně silničáři usilují o pravomocné územní rozhodnutí, pro které ale potřebují rozhodnutí o výjimkách pro zvláště chráněné druhy. O výjimkách rozhoduje kvůli objektivitě Krajský úřad Plzeňského kraje, který první rozhodnutí vydal už v roce 2020. Tato rozhodnutí byla napadena námitkami odpůrců stavby a v odvolacím řízení ministerstvem životního prostředí zrušena a vrácena k novému projednání.

"V novém řízení dle našich předpokladů opět dochází k průtahům ve všech správních krocích, odpůrci požadují prodloužení lhůty na zpracování oponentních posudků, následně je posudek ze strany odpůrců do řízení doložen a úřad musí opět s tímto novým podkladem seznámit všechny účastníky řízení a stanovit lhůtu pro seznámení s podkladem," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Rozhodování tak už trvá čtyři roky.

ŘSD očekává vydání nových nepravomocných rozhodnutí na hlavní trasu po uplynutí správních lhůt v průběhu letošního ledna a února. "Téměř s jistotou lze však říci, že budou opět odpůrci stavby napadena námitkami a bude probíhat odvolací řízení," doplnila Ledvinová.

ŘSD aktuálně předpokládá, že středočeský úsek D3 se bude stavět v letech 2025 až 2029, podle ŘSD jde nicméně o "silně optimistický" předpoklad. Dálnici tak nijak zásadně nepomáhá ani nová legislativa z minulého volebního období, která měla výstavbu urychlit. "Správní orgány v současné době vedou správní řízení i přes rok, jak je patrné právě z řízení o výjimkách, kde v tuto chvíli ani po čtyřech letech nemáme vydáno na hlavní trase jediné pravomocné rozhodnutí a nelze proto územní řízení, které bylo zahájeno a následně přerušeno, dokončit," uzavřela Ledvinová.

Zdroj: Zdopravy.cz
Archiv novinek