Seminář k elektronické fakturaci


Datum události: 9.10.2017

Dne 4. 10. 2017 se uskutečnil za účasti zástupců SFDI, ŘSD ČR a SŽDC seminář k elektronické fakturaci v dopravním stavitelství. Seminář se uskutečnil za účelem informování hlavních investorů a jejich dodavatelů k povinnosti, která vyplývá z usnesení vlády č. 347/2017 ze dne 10. 5. 2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy. Z nařízení vyplývá povinnost zajistit do 31. 12. 2017 úpravy příslušných interních směrnic a metodických postupů, a do 31. 12. 2018 ve svých úřadech a jim podřízených organizačních složkách státu zajistit přijímání elektronických faktur ve formátech, které budou definovány specifikací standardů.

Program semináře

Zpráva ze semináře
Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 - Prezentace RNDr. Svobody, MF
Příloha č. 3 - Prezentace Ing. Bažanta, MF
Příloha č. 4 - Prezentace Ing. Piffla, MV