Přehled dokončených staveb silnic a dálnic v letech 2014-2017


Datum události: 27.12.2017

ŘSD ČR na konci roku 2017 připravilo přehlednou mapu s vyznačením zprovozněných staveb za poslední čtyři roky. V doprovodných tabulkách lze navíc najít dělení nejen na jednotlivé roky, ale také na typy komunikací ve správě ŘSD ČR.

Přehled dokončených staveb silnic a dálnic v letech 2014-2017