MMR: Díky IROP vzniknou nové krajské silnice


Datum události: 9.1.2018

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončilo hodnocení dalších tří výzev. Finance tak poputují na podporu krajských silnic, rozvoj sociálních služeb a infrastruktury dalšího vzdělávání.

Ve výzvě "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy"  byla cílem podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy. V této průběžné výzvě bylo podpořeno 107 projektů za více než 5,3 miliard korun, dalších pět úspěšných projektů za téměř 700 milionů korun ještě očekává vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzva má již 25 ukončených projektů za 800 milionů korun. Dosud největším ukončeným projektem je "Silnice II/495: Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa" za 86 milionů korun, tedy rekonstrukce úseku silnice II. třídy napojené na nadřazenou komunikační síť ve Zlínském kraji v délce téměř tří kilometrů. Oprávnění žadatelé v této oblasti, kraje a jimi zřizované organizace, mohou v současnosti žádat o podporu pro obdobné projekty v navazující 70. výzvě IROP.

Ve výzvě "Rozvoj sociálních služeb" bylo předloženo 147 projektů za více než 1,4 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a ve výzvě "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" žadatelé předložili celkem 39 žádostí o podporu za necelých 300 milionů korun.