Čestné uznání Vl. Lista pro Ing. Birnbaumovou


Datum události: 31.10.2019

Česká agentura pro normalizaci udělila Čestné uznání Vladimíra Lista pro rok 2019 Ing. Marii Birnbaumové jako poděkování za významný přínos k technické normalizaci.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo dne 17. října 2019 ve Velkopřerovském paláci v Praze.

Gratulujeme!