Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Sdružení pro výstavbu silnic Praha vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 47 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Aktuálně

Přehled staveb s finanční alokací z rozpočtu SFDI

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury bude posílen o celkem 5 miliard korun určených na výstavbu v příštím roce. Dohodl se na tom ministr dopravy Dan Ťok s ministrem financí Andrejem Babišem. Díky tomu bude možné příští rok zahájit více než desítku dálničních staveb a další projekty na silnici a železnici.

"Pro všechny připravené stavby ŘSD a SŽDC peníze budou. Je to jednak deset prioritních staveb, pro které nemusíme opakovat posudek vlivu na životní prostředí EIA, a také další silnice, které jsou potřeba. Zkrátka, všechno, co máme naplánováno, postavíme," dodal ministr dopravy Dan Ťok.

Mezi prioritními stavbami je například D3 a obchvat Českých Budějovic, obchvaty obcí Řevničov a Lubenec na D6, obchvat Frýdku Místku na D 48, úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem, výstavba dálnic D11 z Hradce Králové do Smiřic a úsek Smiřice - Jaroměř, nové úseky D35, obchvat Otrokovic na D55 nebo dostavba D1 v úseku Říkovice - Přerov. Pokračovat bude také modernizace D1 ve všech naplánovaných úsecích.

"Ministerstvo dopravy je připraveno příští rok budovat dálnice v celkové délce 141 kilometrů. Na základě toho jsme se domluvili, že navýšíme rozpočet o dvě miliardy pro příští rok a z letošních uspořených peněz půjdou do rozpočtu SFDI další tři miliardy korun," řekl po jednání ministr financí Andrej Babiš.

V rozpočtu SFDI je nyní na dopravní stavby v příštím roce připraveno celkem 52 miliard korun z národních zdrojů, původní návrh rozpočtu počítal se 47 miliardami. Kromě národních prostředků rozpočet SFDI zahrnuje i evropské zdroje, celkem tedy bude v rozpočtu SFDI pro příští rok zhruba 80 miliard korun.

Kromě nově zahajovaných staveb bude v příštím roce pokračovat také výstavba řady úseků dálnic a silnic prvních tříd, které už jsou v realizaci.Ministerstvu dopravy se tak daří rozhýbat výstavbu na páteřní dálniční síti, která v minulých letech postupovala velmi pomalu.

Podrobný přehled silničních a dálničních staveb s finanční alokací z rozpočtu SFDI, které se plánují zahájit v příštím roce, naleznete zde.

Zdroj: Ministerstvo dopravy
Dalších 5 mld. Kč z rozpočtu na dopravní stavby

Stát chce v příštím roce zahájit stavbu 140 kilometrů dálnic. Jsou však pro tyto stavby připravené projekty? E15: Do dopravních staveb půjde příští rok 80 miliard.

Ministr financí Andrej Babiš přidal  Danu Ťokovi pět miliard na nové dálnice. Tři miliardy půjdou ještě letos na zahájení deseti staveb, pro které vláda získala u Evropské komise výjimku z povolení EIA. Celý článek Ihned.

Podzimní škola FIDIC

Dovolujeme si upozornit na podzimní pokračování programu certifikovaných školení k otázkám smluvních podmínek ve stavebnictví.

CACE zahajuje nový program certifikovaných školení s názvem "Podzimní škola FIDIC". Cílem tohoto základního 4 denního kurzu je poskytnout účastníkům detailní znalost problematiky vzorových podmínek FIDIC s důrazem především na Červenou knihu s vysvětlením základních odlišností ve vztahu k Žluté a Stříbrné knize (aktuální vydání z roku 1999). Kurz se zaměří též na Bílou a Zelenou knihu.

Školení bude probíhat v Praze ve dnech 8., 15., 22. a 29. listopadu 2016 a v Brně ve dnech 9., 10. a 30. listopadu a 1. prosince 2016. Účastník školení získá unikátní certifikát CACE o absolvování "Podzimní školy FIDIC" a bude zapsán na veřejný seznam CACE úspěšně certifikovaných účastníků. Registr již udělených certifikátů.
Pozvánka s programem a přihláškou na školení v Praze.
Pozvánka s programem a přihláškou na školení v Brně.

CACE rozšiřuje program certifikovaných školení FIDIC. Absolventům základního školení zaměřeného na Červenou knihu nabízí tři samostatná jednodenní nástavbová školení:
- SPRÁVCE STAVBY (5. října 2016)
- CLAIM MANAGEMENT (11. října 2016)
- ŽLUTÁ KNIHA (18. října 2016)
Účast na kterémkoli z uvedených školení je podmíněna úspěšnou certifikací ze základního školení.
Více informací o uvedených akcích a jejich programu najdete v pozvánce. 

Podzimní škola FIDIC i tři nástavbová školení byla nově zařazena do programů celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA a jsou oceněna 1 až 3 body.

Podrobnější informace o školení najdete v přiložených pozvánkách s přihlašovacím formulářem nebo na www.cace.cz.

Od září 2015 do konce dubna 2016 již více než 230 absolventů školení obdrželo číslovaný certifikát potvrzující znalosti jeho majitele o smluvních podmínkách ve stavebnictví podle vzorů FIDIC.

Archiv novinek